Disclamer: Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn aldus geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zouden zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van een of andere ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg steeds een dokter, (natuur)arts of therapeut en volg zijn of haar adviezen. Moringa’s Finest noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.